اهداف


هدف به معنای کیفیت یا نقطه مطلوبی است که سازمان در تلاش برای دستیابی به آن است این هدف بر اساس درک ضرورت ها و اولیت ها و نیازها در چهارچوب فردی، سازمانی و ملی معین می شود و بر این اساس می توان برخی از اهداف را نام برد

افزایش دانش و فرهنگ جامعه بوسیله ابتکار و نوآوری-

تامین نیاز ها ، انتظارات و رضایت کلیه مشتریان و کارکنان-

بهبود مستمر در تمامی فعالیت ها، فرآیندها محصولات در چارچوب اهداف تعیین شده سازمان-

توسعه فرآیند کیفیت مشارکت کارکنان در امور سازمان و توجه به آموزش آنها-

تامین و تحویل به موقع محصولات به کلیه مشتریان-

توسعه زمینه فعالیت شرکت در سایر صنایع-

افزایش توان رقابتی در داخل و خارج از کشور و حضور در بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورها-

شرکت پارس پیچ با بیش از 30 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید پیچ و مهره و همکاری با شرکت های خودروساز داخلی ، قصد توسعه حیطه فعالیت خود در زمینه هایی به غیر از خودروسازی از جمله

صنایع ساختمانی ، راه سازی و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارد که در راستای این هدف با عضویت در سامانه سازندگان صنایع نامبرده در شرف همکاری می باشد