قابلیت کیفی

آلمان DQS ازشرکت IATF 16949:2016 اخذ گواهینامه

آلمان DQS ازشرکت ISO 9001:2015 اخذ گواهینامه

دارای گواهینامه کیفیت ایزو ۹۰۰۱ از سال ۱۳۸۳

در سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع خودروسازی از سال ۱۳۸۶ ISOTS/۱۶۹۴۹ دارای گواهینامه

دارای گواهینامه استاندارد برای پیچ و مهره به تفکیک از سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۸۶

شرکت طراحی ، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو از ابتدای همکاری B دارای گرید

شرکت تامین قطعات سایپا (سازه گستر) از ابتدای همکاری B دارای گرید

عضو انجمن پیچ و مهره سازان ایران

-دارای آزمایشگاه مجهز به دستگاه های تست پیچ و مهره

انواع سختی سنج راکول, برینل, ویکرز -

دستگاه تست کشش -

انجام تست های متالوگرافی -

اندازه گیری مقاومت پوشش به خوردگی : سالت اسپری -

VMS اندازه گیری ابعاد با دقت یک میکرون با دستگاه -

ترکمتر دیجیتال

برای مهرهH4 6H 6G برای پیچ و کلاس های لقی H4 6H 6E 6G انواع گیج های برونرو با کلاس های لقی

و عیب یابی پیچ و مهره های از نظر ابعادی و خواص فیزیکی Sorting دارای دستگاه تمام اتوماتیک

و بسیاری از ابزارهای خاص و لوازم جانبی آزمون و پیچ و مهره خودرو ایمنی